< Forrige side
Side 10
Neste side >  
 
 
     
 

Febr. 1915.
– Det er vanskeligt saa længe efter at udrede Begivenhederne blot nogenlunde, men jeg forsøger. – I Beg. af August kom da Tysklands Indblanding i Krigen, derefter Ruslands og Frankrigs og efter Tyskernes Indfald i Belgien ogsaa Englands. Der var herhjemme stor Spænding og Uro angaaende vor egen Stilling. Det stod os alle ganske klart, at vi ikke kunde undgaa at blive draget med og Uroen voksede, da det varede noget inden der blev handlet forberedende dertil fra Regeringens Side. Der blev dog indkaldt noget Mandskab, først de sidste Aargangene. Sikringsstyrker der for en stor Del skulde komme fra Jylland blev først indkaldt. Deriblandt var K.V. ogsaa. Han var i Jylland da Ordren kom til hans Hjem, hvor Gerda med Angst havde ventet den i Dagens Løb. Næste Dags Formiddag var han der og maatte straks af Sted til sit Kompagni. Hvor vi følte for dem; efter en Maaneds Samliv maatte de skilles under disse alvorlige Forhold. –

Helge og CV. meldte sig hurtigt som frivillige til Akademisk Skyttekorps og var optaget fra tidlig Morgen til sen Aften. Vi tog derfor ind til København, hvor vi kunde bo i Svigermors

 
     
 
 
Indhold   Start