< Forrige side
Side 109
Neste side >  
 
 
     
 

sit eget lille bløde runde Ansigt med et saligt Udtryk. I det hele taget er han meget kærlig; kommer emd sin lille Mund og siger "tysse" (kysse); kysser man ham saa paa Panden bliver han meget fornærmet og siger "Nej – Munden". Nu efter Nytaar 1923, begynder han rigtig at snakke og gør daglig store Fremskridt.

--
Saa tilbage til Familien in pleno igjen. – Sommeren 1922 tilbragtes noget splittet; idet Vib rejste rundt i Jylland i 1 1/2 Maaned. Vi lejede som sædvanlig Huset her ud til en Kaptajn Paulli (*for 400 Kr.); en yderst flink Familie, der rygtede alt vel, mens vi var borte; blant andet syltede Familien for mig. – Det var i Juli og Halvdelen af Aug. Imens var vi først 14 Dage i Kbhvn., dels i Mors dels i Folkes Lejlighed. Vi vilde se os rigtigt om, gaa paa Museer og andet godt. Det var en rigtig yndig Tid særlig mens vi var i den hyggelige idylliske Villa paa Monradsvej 15, som Folke ejer.

 
     
 
 
Indhold   Start