< Forrige side
Side 11
Neste side >  
 
 
     
  Lejlighed, Gynmastikhuset Vodrofsvej 51. Der boede ogsa Kirstine, der ikke vilde forlade Byen, men havde meldt sig til ”det røde Kors” –

Inden vi tog herude fra havde vi dog allerede mærket Tegn paa at Frederiksdal ikke var det heldigste og sikreste Sted at have sit Hjem under Forberedelse til Krig. En Dag var Broen saaledes blevet indlagt med Dynamit, hvor ved den dog først maatte foretages en mindre Sprængning. Men da jeg saa en Dag sammen med Kirstine kom cyklende herud for at se til Huset opdagede jeg allerede ovre fra Vejen at Haven ned mod Kanalen var delvis ryddet en bred Skyttegrav gik tværs gennem den – og Soldater var overalt i Færd med at fælde og slæbe bort Træer og Stikkelsbærbuske. Vort private Syrenlysthus var væk men op mellem Stubbene ragede vores kæmpemæssige hjemmelavede Flagstang. En Stabssegent beklagede det skete og meddelte mig trøstende at, hvis Broen blev sprængt, vilde Huset ramle sammen.

Vi trakterede nogle Soldater med forsk. Delikatesser og tog
 
     
 
 
Indhold   Start