< Forrige side
Side 113
Neste side >  
 
 
     
 

hygger sig rigtig og har tydeligt nok godt af at være i et virkeligt Hjem og dele dets Glæder og Ansvar. En Masse godt Humør og Kvidder bringer det ind i det daglige Liv og det er en Glæde at se de gode Sider træde tydeligere og tydeligere frem. Jeg læser Engelsk med hende et Par Gange om Ugen og hun tager Timer i Spil i Lyngby og øver sig 1 Time hver Dag. -

Den dejlige Jul fejrede vi atter i Aar hos Mor. Helge og Marie Sofie var der ogsaa; saa det bliver efterhaanden for rigeligt. Men vi vil saa nødigt opgive det før det er nødvendigt. Den Tid kommer kun alt for snart.

I de sidste par Aar har vi faaet en Del gode Bekendte herude paa Egnen, hvad der bringer endnu mer Hjemlighedsfølelse og Kærlighed til Stedet med sig. Det er særlig Familien Niels Skovgaard, der bor mellem Lyngby og os i Villa Bakkebo. Vi har først truffet dem ovre paa Grundtvigs Højskole hvor vi er kommet en Del til "Kirke-

 
     
 
 
Indhold   Start