< Forrige side
Side 117
Neste side >  
 
 
     
 

lertid Beretningen om mindre frydefulde Begivenheder.

26 Febr. havde vi et lille Selskab her, hvilket gaar yders sjældent paa. Gæster har vi nok af men heldigvis ikke under selskabelige Former. – Naa, vi ventede Gæsterne og havde travlt Dagen igennem. Vagn var noget forkølet og laa i Sengen. Asger for Resten ogsaa. Vagn blev daarligere i Løbet af Dagen og fik en underlig Hoste med Andenød, saa at jeg ringede til Lægen, der straks vilde herud. Det var netop som de første Gæster ankom. Hvor var det drøjt have det samtidig. Det viste sig at være noget Strubehoste, forhaabentlig kun den falske; men Doktoren var meget betænkelig, forordnede Indaanding af Dampe. Naa Aftenen gik da nogenlunde, om end under Tryk; Minna blev om Natten og det meste af næste Dag og hjælp startede med med at stille an til Dampningen. Et Lagen over Sengens Hovedgærde; Primus med en kogende Kedel og Gummislange hen, under Lagenet, hvor Vagn laa mat og ulykkelig og blev nærmest kogt.

 
     
 
 
Indhold   Start