< Forrige side
Side 13
Neste side >  
 
 
     
  farligt, men Operationer har altid staaet for mig som noget uhyggeligt og dette var vort første lidt alvorligere Sygdomstilfælde. Naa – heldigvis varede hele Opholdet der kun 5 Dage, saa det var naadigt sluppet. Vi maatte dog blive i Byen til c. 10ende Sept. –

Efterhaanden blev Skytteøvelserne atter optaget. Vi indrettede det saaledes at vi tog ind Fredag Aften: Skytteøvelse Lørdag Morgen; CV. hos Løfting, og Søndag var det for det meste stor Øvelse ude i Landet. Undertiden kom vi derfor først hjem hertil Mandag Morgen. Saadan blev vi ved til hen i December, da der var en Parade, hvor CV. sluttede af. –

Allerede i Aug. havde CV. Anskaffet en Evinrude Motor til at sætte paa en Baad, men før midt i Sept. blev der ingen Brug derfor. Da anskaffede han sig Baaden og fik snart megen Brug derfor til Fiskeriet. Særlig da han i Okt. og Beg. af Nov. havde en ung Mand, Fiskemester Erboe fra Lysbroe, til hjælp. Det gik da rask fra Haanden. Sammen gik de paa Søen og kom hjem med bunker af Fisk baade smaa og store,
 
     
 
 
Indhold   Start