< Forrige side
Side 130
Neste side >  
 
 
     
  August 1929
Det er Sommerferie , og vi holder den som for 3 Aar siden paa det vidunderlige Bornholm – i Bølshavn, hvor Folkes har et yndigt Hus. – Vi, Vib og jeg + vore 4 Drenge Vagn (14 Aar), Asger (12 Aar), Frode 8 og Troels 5 Aar; og endelig en sød Ungmø; Inga Hattensen fra Tønder. Har haft en storartet Tid, c. 3 Uger, med Cykleture, Troels og Frode paa Bagagebærer, Vandgang imellem Skærene, Langboldspil og Skjul om Aftenen. – Ejgil er eneste Repræsentant for Familien Folke, de Andre er i Skotland og England. – Minna og hendes lille Plejedatter, Dea, har været her først en lille Tid sammen med Folkes, saa sammen med os. Hun er stadig min bedste Kammerat og er elsket af store og smaa i vor Familie. -

Men nu til Sagen. Der er en bestemt Grund, hvorfor jeg atter har taget fat paa denne Dagbogen. – Der staar paa første Side: "Hovedbegivenheder" i vort Liv. Og nu er netop en Hovedbegivenhed sket, som det synes vi da alle, er en af de hidtil største og – vemodigste; – Sorg tør man jo ikke sige.

D. 29nde Juni døde vor lille elskede Mor og jeg
 
     
 
 
Indhold   Start