< Forrige side
Side 16
Neste side >  
 
 
     
  Og selv i Vintermaanederne falder der et mangt et Besøg af. – Lige indtil Jul fangedes der en Mængde Fisk, saadan at vi foruden selv at spise Fisk (Gedder, Aborrer, Skaller) kunde sende en Masse af Sted til forskellige for Eks. Mor, Svigermor, Moster i Hvorslev, Løfting, Ahrent, Christian, Else o.m.a. – Det lettede min Samvittighed, der ofte var lidt tynget af, at vi "tyggede Sul ved Fremmedes Bord": ved Mors og Svigermors – paa vores mange Byture. -

I Julen var vi i Kbhvn., tog ind Lille Juleaften; jeg til Mor for at kunne hjælpe lidt godt inden vi mange samledes der Juleaften Kl. 5 til Middag efter at have været i Kirke i Valgmenighedskirken. Mors Hjem og Hjerte er aabent for baade Børn og Svigerbørn og Børnebørn, saa det bliver hvert Aar en stor Forsamling der samles der: Else og Folke og i Aar 4 Børn: Leif, Dan, Inge og Eigil samt Folkes Mor, Fru Rasmussen; vi to herude fra; i Aar var vi saaledes 13; K.V. var desværre stadig som Inkaldt i Gentofte, men var dog stukket af nogle Timer, som han tilbragte sammen med Gerda hos dennes Moster, Fru Wilstrup i Hellerup. Vi havde det altsaa alle godt.
 
     
 
 
Indhold   Start