< Forrige side
Side 17
Neste side >  
 
 
     
  Det var et meget højtideligt Øjeblik, da Leif og Dan klædt i Nissetøj kom ind med et dejligt Skrivebord, Mage til Mors, det var sandelig en Gave til mig fra dem, Else, Folke, Helge og Minna. Jeg var overvældet og lykkelig. De havde købt det efter Laura Michelsen`s Død i hendes Bo, og mærkeligt nok er det i mindste Enkeltheder, selv i Rokokoindlægningerne paa Skufferne Mage til Mors. Laura Michèlsen var en Barndoms Kammerat af Mor, dog vist en del ældre. Til vores Bryllup gav hun os meget rørende en gammel Plet-Platdemenage som vi har faaet forsølvet og bruger hver Dag. Hun laante saa lidt bøger af mig. –

Jeg fik Juleaften fortalt Else og Folke vores store Hemmelighed og Glæde, – at jeg ventede et lille Barn. Det var paa det Tidspunkt saa "stort" at jeg kunde mærke Bevægelserne, altsaa var jeg nu sikker i min Sag. Hvor er det en forunderlig rig og mærkelig Tid naar man først begynder at føle det. Inden den Tid er det ikke rigtig Virkelighed for en, men nu, hvor "den" spræller og sparker i et Væk kan man rigtig leve sig sammen med den. Vi er begge lykkelige ved Tanken og Forberedelserne.
 
     
 
 
Indhold   Start