< Forrige side
Side 2
Neste side >  
 
 
     
 

een-etagers bygning, hvid med rødt Tegltag, minder i Udseende og Beliggenhed midt i en stor, gammel Frugthave som en Præstegaard. I den ene Ende bor to Frkn. Beckett, der har lejet Huset og Haven af Grev Schulin, og driver Gartneri. Af dem har vi saa atter lejet 7 Værelser, i Grunden to Leiligheder – af hvilke vi vi igjen udlejer de to Stuer.

Dagligstuen er ualmindelig smuk og stor, tilmed saa hyggelig og gammeldags, at man ikke skulde tro det er et nyt Hjem. Møblerne fra Svigermoders Hjem er blevet suppleret med 2 Armstole, et Hjørneskab og et opretstaaende Klaver, alt købt brugt af Mor; en kommode faaet af Mor, med et ovalt Spejl i Maghoniramme, som CV og jeg gav hinanden i Julegave, Spillebord med forsk. Kobberting. Endelig en Mængde Billeder; Kristusfigurer og Johannesgruppen.

15.8.1914
En Havedør ud til en gammel, bristfaldig Veranda dækket af Klematis og Vildvin; Udsigt derfra nedover Haven over til Jægerbakken paa den anden side Kanalen. Udenfor Verandaen et Syrenlysthus der er vores, der har vi faaet anlagt en Flagstang som vi med megen Besvær har transporteret derover fra Jægerbakken, hvor den laa som en vældig, faldet Granstamme.

Kirstine, CV og jeg spændte os for og slæbte den til Kanalen, vi fløtede den over og trak den op i Haven. Senere barkede og kvistede, malede den og fik den rejst, vi har ikke mindre end to flag dertil.

 
     
 
 
Indhold   Start