< Forrige side
Side 22
Neste side >  
 
 
     
  i den ene Udlejestue; til alt dette Klisteri havde vi dog den elskelige Kirstine til Hjælp. Hun er Mageløs; jo mer Arbejde, des bedre befinder hun sig. – Forøvrigt har vi haft travlt med Hovedrengøring, Fernisering o.s.v; jeg vil jo gærne have alt det fra Haanden i god Tid – og det er det nu ogsaa kommen.

August 1915.
Det er næsten umuligt efter saa lang Tids Ophold at faa samlet Begivenhederne og faa dem i den rigtige Rækkefølge. Naa, Hovedbegivenheden som vi, – ja og hele min Familie ventede paa i stor Spænding – glemmes heldigvis ikke, og det maa saa være det faste Holdepunkt. – Alt var lagt saa godt til Rette – Telefon har vi jo, og der var aftalt alt fornødent baade med den ene og den anden – at jeg heldigvis med roligt Sind kunde blive i vores Hjem, skønt det jo ligger lidt af Vejen.

Den 14de Maj blev jeg lidt daarlig om Natten, ellers havde jeg i hele Ventetiden haft det udmærket og været meget mobil, og op paa Formiddagen cyklede CV. i det mest fortvivlende Regnvejr ind til Lyngby for at tale med Jordmoder og Sygeplejerske. Denne sidste – for resten en god gl. Bekendt Fru Bang der havde været Barnepige hos Mor, da Else var c. 4 Aar, tog straks ud til os og satte mig fra mine
 
     
 
 
Indhold   Start