< Forrige side
Side 28
Neste side >  
 
 
     
  Else, Helge og Minna med som gamle Lyngbyere. Mor er blevet viet i Lyngby Kirke, de tre andre døbt der. Det er en yndig Tanke. Den rare Præst Hjortkær var meget interesseret -i at faa dem alle herud; han har mærkelig nok været med til Fars Begravelse og har jo i Lyngby hørt en Del om Far og Mor, saa han kender jo da lidt til Familien. Sært nok har han ogsaa haft Forbindelse med Otterstrøm'erne da han prædiket for min Svigerfader under dennes Sygdom og altsaa har været i Thyrsted Præstegaard.

18/11-15
Torsdag kl. 5 kunde vi samles i Kirken. Mor, CV og jeg kjørte derind i lukket Vogn med Drengen, alle de andre kom med Toget fra Kbhvn. Mor, min Svigermor, Else og Kirstine var de kvindelige, Helge og Thayssen de mandlige Faddere. Tilstede var ogsaa en hel Flok søde Børn, der fulgte Daabshandlingen med stor Optagethed. Det var bl.a. Bodil Toft-Christensen, min lille tidligere Elev, der havde sagt at "hvorsomhelst Moster Puttes Dreng blev døbt, vilde hun være med". Vi var en lille syngende skare – ingen fremmed var til Stede – saa det forløb rigtig yndigt. Jeg bar selv min lille Dreng, der opførte sig mønsterværdigt, ikke et Kny, skønt han var lysvaagen. Daabskjolen var den
 
     
 
 
Indhold   Start