< Forrige side
Side 35
Neste side >  
 
 
     
  Det var dog lidt for uroligt for mig, og jeg var lidt ængstelig ved Tanken om den Rejse vi skulde af sted paa om Aftenen. Vi var nemlig paa vej til Hampen, men skulde gøre nogen Svinkeærinder paa Vejen. Jeg var da endnu ikke videre end at alt nyt jeg skulde foretage med Vagn, skræmmede mig. – Jeg kunde kort sagt ikke ret nyde min Fødselsdag, mine kære og mine mange Gaver.

Kl. 10 drog vi af med Vagn i Barnevognen. Paa den var der snildt anbragt en lille Kasse, hvor vi havde Tøj til ham og nogle Fødevarer. Ned til Damperen til Aarhus, vi fik fat i nogle Tæpper og redt seng til Vagn paa Gulvet i vor lille, snævre Køje. Det var naturligvis lidt besværligt, men Drengen er jo saa sød og nem, at det sagtens kan gaa, og alle holder jo paa forhaand af saadan en lille Fyr. Da først jeg ogsaa var af Sted var Bekymringerne fløjten. Fra Aarhus Tog til Silkeborg; vi var saa flotte at tage 2den Kl. for at Vagn kunde faa at drikke i Kupeen. Det lykkedes. –

Vi skulde først besøge
 
     
 
 
Indhold   Start