< Forrige side
Side 38
Neste side >  
 
 
     
  Nu – en Decemberaften med Regn og Blæst, hvor vi lige er vendt hjem fra et par Dages Ophold i København, og jeg mangler "Arbejdsmod" til straks at genoptage Arbejdet med "Danmarks Fauna" – klemmer jeg paa med Skildringen af Sommerens Oplevelser.

Altsaa jeg griber Fortællingens Traad – lig det Reb, med hvilket jeg spændte mig for Barnevognen og i Spidsen for Karavanen vandrede sydefter fra Silkeborg. Ikke altfor langt ude ad Vejen bøjede vi til venstre ad en Skovvej og spiste alle tre til Aften, hvorpaa vi styrkede gav os i Lag med de mægtige Bakker. Vejen gaar jo lige forbi forskellige af Silkeborg Søerne: Almindsø, Brassø og Thorssø, og dejligt var der; desværre var vi kommet lidt sent i Vej fra Lysbro, saa det begyndte at blive mørkt, da vi kom til Thorssø; vi havde derfor heller ikke synderlig Tid til at dvæle under Vejs, men maatte nøjes med at beundre Udsigten over Thorssø fra Landevejssvinget opad de stejle Bakker Syd for den.

Til vort Raststed, Them, naaede vi vel Kl. 9_. Krokonen var rigtig flink; Børnene holdt Bal i Nabolaget, men næste Morgen, da Vagn blev vasket stimlede de sammen i andagtig Undren over denne interessante "Rejsende". En lille Pige var umaadelig henrykt, da Vagn blev smurt ind med hvid Salve i Halen ("i hans bette Nyk" som Krokonen sagde; hun brugte ogsaa Ordet "Morrenkaffe", som Julie vist troede, at jeg var ene om).

Søndag (d 22' August) Formiddag drog vi saa af videre sydefter. Medens vi den foregaaende Dag mest havde kørt mellem
 
     
 
 
Indhold   Start