< Forrige side
Side 4
Neste side >  
 
 
     
 

Vi har et lille Stykke Jord selv som vi har plantet Stauder paa og har Sommerplanter i. Nede ved Kanalen har vi endvidere et Laboratorium, tidligere vaskehus, hvor vi har faaet lagt Sementgulv og Loft. Der arbejder C.V. med Fiskeriundersøgelserne. Vi har levet dejlig fredeligt; C.V.`s Arbeide er mest hjemme, og jeg kan hjælpe ham en Del, da jeg har en lille 14 aars Pige til Hjælp i Huset nogle Timer daglig. Der kommer en Del Mennesker paa Besøg fra Kbhvn. Omgang paa Stedet har vi foreløpig ikke haft, vistnok fordi vi ikke kan virke os op til at gøre Visitter. Af liggende Gæster har vi hidtil haft min Svigermor og Kirstine samtidig i 4-5 Dage, Mor, Helge, Minna, Else med Eigil, Inge Folke og Christian Otterstrøm. – Tiden gaar meget hurtigt for os begge, vi klager os over de hyppige Københavnsture, der desværre er nødvendige for CV., og som jeg gærne gør med for at besøge Mor. –

Den 13de Juli tog vi en større Tur til Anholt, vor første Reise efter at vi er blevet gift, altsaa nærmest vor Bryllupsrejse. Mor, Minna og Helge var derovre i Forvejen hos Havnemester Hagens. Vi kom til at bo i et Værelse som Hagens disponerede over hos Havnebetjent Grentzman.

2/9-1914.
Spiste paa Sømandshjemmet i Havnen for 2 Kr. pr. Dag. Vi var 3 hele Dage paa den dejlige Ø; nød rigtig

 
     
 
 
Indhold   Start