< Forrige side
Side 40
Neste side >  
 
 
     
  hele det smukkeSommerlandskab. Højere oppe paa Bakken kogte vi Mad i et Hul i en Stub; her varmedes en Daase Hachis direkte over Spritflamme, og den smagte dejligt med Tomater og Brød og andet godt. (I Skovene her omkring var der mange Kristtjørn.) Et Billede fra Toppen af vor Middagsbakke viser Velling Igelsø. Vi vaskede Bleer i en Kilde henne ved Skovfogedhuset og havde Tørreplads paa Grene. Og alt var saare vellykket! –

Omsider maatte vi videre. Vognen blev læsset, og med en indfanget Dreng som vejviser det første Stykke begyndte vi Bestigningen af Kollen. Det blev et haardt Arbejde. Ad daarlige Skovveje op ad stejle Bakker med den meget tungt læssede Vogn. Et sted var Vejen saa sandet, at vi foretrak en Sti, som skød Genvej, men som endte saa stejlt, at vi maatte bære Vognen et Stykke –

Fortsættelse d. 2' Februar
Tilsidst kom vi da op paa Velling Kollen. Her var under en Gruppe snørklede Bøge en Festplads med Borde og Bænke, Talerstol o.s.v., og her slog vi vort Kvarter op. Lige i Nærheden ligger en gyselig dekoreret Sommerrestauration med et Udsigtstaarn med en virkelig pragtfuld Udsigt over Saltenaa-Dalen og de skovklædte Bakker, Salten Langsø og meget andet. Det blæste kraftigt, saa jeg tog kun et Billede deroppefra, og det kunne være bedre. Et andet Billede tog jeg nede paa Forsamlingspladsen af Julie. Det tegnede udmærket; de krogede Bøge mod Baggrundens klare Himmel, men det blev grimt. Derimod tog jeg lidt senere et ned over Velling Igelsø, som blev smukt.

Da vi havde udhvilet og alle havde spist og drukket og nydt Stedets Skønhed drog vi videre ad Bryrup til. Egentlig skulde vi ogsaa have været paa det højeste Punkt lidt vestligere, hvorfra der
 
     
 
 
Indhold   Start