< Forrige side
Side 49
Neste side >  
 
 
     
  D. 23 Juni 1916 havde vi et Møde hos os for forskellige Fiskerifolk, indbudt til at høre noget om Undersøgelserne og det Resultat, de indtil nu havde givet. Der var udsendt Opfordring til c. 50, men der kom da kun 16-17; det var ogsaa nok for vore Lokaliteter. – Dagligstuen var Auditorium, hvor CV. holdt et længere (5 kvarter's) oplysende Foredrag, viste Billeder, Præparater, Skæl i Mikroskop o.l. under tilsyneladende Interesse. Blant tilhørerne saas: Folketingsmand Vilh. Rasmussen (Socialist, Skolemand), Landstingsmand Lauridsen (Nationalbankdirektør, Venstre), Løfting, Bie, Fensmark, Prange og Wulf o.fl. Efter Foredraget gik Selskapet ned og besaa Laboratoriet (Vaskehuset), der ikke imponerede dem synderligt.

Imens havde
 
     
 
 
Indhold   Start