< Forrige side
Side 5
Neste side >  
 
 
     
 

Livet, badede, gik rundt til de kendte Steder, bl.a. til Fyret og friskede Minder fra de 5 tidligere Somre jeg havde været paa Øen med alle vore gode Venner, særlig F. Grentzmann, Anders og Ane Vindt, og gamle Grentzmann og Karen der endnu sad i deres lille Bod.

D. 17de tog vi videre over Grenaa til Silkeborg og cyklede derfra c. 4 Mil mod ..….. igennem Bryrupegnen med vældige Bakker og Masser af Søer en dejlig men anstrengende Vej til Nørre Snede hvor vi havde bestilt Nattelogi i Kroen. Kl. var 12 Nat, da vi endelig naaede Byen og vi fandt med Nøje Gæstgivergaarden og fik banket Beboerne op. Næste Dag, Lørdag, kørte vi ud til Palsgaard Skovdistrikt hvor den lille Hampen Sø ligger, som C.V. skulde undersøge. Vi fandt først hen til Skovrider Holte, der beboede en dejlig Gaard midt i Skoven, han og Fruen var meget elskværdige og bad os blive til Middag*, hvad vi tog imod. Tog en Tur ud paa Søen og over til en Hegnsmandsfamilie, Niels Johansen, hos hvem vi kunde faa Arbejdsplads i en Lade. Vi blev tinget i Rast hos en ugift Skovfoged Nielsen, der beboede et nydelig lille Hus tegnet af Kampman; man mærker at det er en Statsskov; alle Funktionærboligerne er i god Stand.
*) Stegt Lever og Tykmælk – Julies Antilivretter! Men hun klarede det pænt, da hun var bra sulten. Det var for øvrigt Lever af et Krondyr, som Holten havde skudt! (CV)

 
     
 
 
Indhold   Start