< Forrige side
Side 57
Neste side >  
 
 
     
 

Liseleje er nu hovedsagelig et Sommerliggersted, naturligvis ser man de smaa Fiskerhuse, men det er alligevel de nyopførte Sommerhuse, mest Træhuse med stærke Farver, der pæger Stedet. Stranden er dejlig frisk, men det er jo ogsaa ud mod det aabne Kattegat. Klitterne er lidt forhastede, den oprindelige, karakteristiske Form til dels forsvundne. – Vagn var lykkelig ved at lege med Sandet, som han fyldte i Støvler og Tøj baade paa sig selv og andre. Han er altid i straalende Humør paa saadanne Ture, staar op i Vognen og kigger over Kaleschen, hviner af Glæde og er kort sagt en Fryd at have med. Og Ingeborg trækker ham trofast saa længe hun blot kan. – Hun var vistnok betaget af dette første Syn udover Havet; men man mærker jo ikke saa meget de indre Rørelser. -

Andre dage nøjedes vi med at gaa ned til Aagabet med Madkurv og Sytøj; saa falder der undertiden en Sejltur af.

 
     
 
 
Indhold   Start