< Forrige side
Side 59
Neste side >  
 
 
     
 

og dog spædlemmede Maskiner for Øjeblikket helt i Ro, for kort efter at hæve sig til en elegant og sikker Flugt igennem Luften. – Den ene var den af jydske Kvinder for nylig skænkede Monoplan, "Hugin". 2 var Biplan. – Hvad der næsten var forbavsende var deres lette Start. Kun et ganske kort stykke kørte de kørte de paa deres to smaa svære Hjul hen over Marken, hoppede nu og da lidt og gled endelig roligt og let først ganske lavt over Jorden, saa i Drejninger højere og højere, slog nogen sving over Pladsen, prøvede et lodret Styrt, der endte i Glideflugt op ad og forsvandt endelig ud over Fjorden. – Det var helt betagende. – Dagen efter saa jeg at en af Flyverne var falden ned med sin Maskine, der var bleven fuldstændig knust, men Manden slap uskadt fra det. – Det er dog altsaa foreløpig ofte "Nachspiel'et.-

 
     
 
 
Indhold   Start