< Forrige side
Side 6
Neste side >  
 
 
     
 

Der blev vi til d. 29de Juli og havde en dejlig Tid med hinanden og med Naturen. Da der intet var at gøre med Hensyn til Husvæsen, kunne jeg helt dele C.V.`s arbejde, tog med paa Søen c. 3 Gange daglig og besørgede det skriftlige Arbejde ved Undersøgelsen af Fangsten. Denne sidste blev netop foretaget i Hegnsmandens Lade hvor vi var omgivet af al mulig Oprindelighed:

1) Mand, Kone og 3 Børn, en prægtig stræbsom og glad Familie, hvis mørkeste Punkt var Konens drikfældige Far, der boede hos dem. Vi fik os mangen hyggelig og fornøjelig snak. Det var de Mennesker vi havde mest Fornøjelse af derovre.

2) En stor flok Høns, der stod i Kø udenfor Ladedøren, naar vi kom, de vilde nemlig alle op paa et Klædeskab, der stod derinde, og lægge deres Æg i en eneste Kasse, som stod deroppe. Der var en Kaglen og Klukken hele Dagen. –

3) Køer, Geder, Kaniner lige ved Siden af os. – Takket være vor Interesse for Hønsene, fandt Konen paa hver Dag at bringe os friske Æg slaaet ud i Koppen med Sukker og pidskede Hvider og saa rørte vi Æggesnaps under megen Latter og Opmærksomhed. Da vi endelig rejste fik jeg endda en stor Snes Æg med hjem. En Dag havde vi Erboe fra Silkeborg ude at hjælpe, men da det blev et grufuldt Tordenvejr med Regnskyl tog han

 
     
 
 
Indhold   Start