< Forrige side
Side 60
Neste side >  
 
 
     
 

Søndag d. 9ende tog CV. og jeg en dejlig Tur, denne Gang alene og paa Cykle; det er nu alligevel lidt mer ferieagtigt og frit. – Turen gjaldt Ringholm, som for nylig er overtaget af la Cour's fra Brede Ladegaard ved Lyngby, og for CV's Vedkommende særlig Hou Vig, hvor der af Entreprenør Nielsen er dannet nogle glimrende Aalevande af den tidligere lille Vig. –

Vejen skulde gaa over Lynæs-Rørvig. Herfra til Lynæs fører der en slagen Landevej men vi foretrak at køre af en Skovvej ned til Grønnæsegaard,tidligere en af Classens Ejendomme, siden til Fiskelejet Sølager, hvor vi opsporede en stor og højst mærkelig Køkkenmødding bestaaende hovedsaglig af Østers-, Blaamusling- og Hjærtemuslingskaller. CV. fandt til vor store Forbavselse underst i Dyngen velbevarede rester af Bændeltang, vel ogsaa stammende fra samme Tid.

 
     
 
 
Indhold   Start