< Forrige side
Side 64
Neste side >  
 
 
     
 

C.V. hentede mig der i sidste Øjeblik; vi skulde nemlig atter søge at naa Motorfærgen. Denne gang kom vi da med skønt med Møje, da Færdselen ved Havnen var som ved Amerika-Baads Afgang. Vejret var nu klart, saa Hundested og Spodsbjerg laa klart for vort Øje. I Lynæs Kro bedede vi lidt og cyklede hjem ad Landevejen. Det var trods alt en yderst vellykket Tur, og da det ogsaa her stod godt til med Vagn, Ingeborg og en gammel Kone herfra Huset kunde vi jo sagtens være glade. –

I Dag, d. 10ende, har vi været en mindre, men derfor ikke mindre yndig Tur op paa en af Frederiksværks mange Bakker, Høbjerg (54 m.). Vagn var imens i Pleje hos Geleff; det gik godt. Herlig Udsigt over Arresø, Arenakke og Kattegat. Dejlige Bakker med fritstaaende Bøge, og nogle steder Fyrre. – - En Aften var vi hos Birkedommer Larsens; fin Aften paa flere Omraader; dejlig gammel Have, med en sjælden smuk Rose, Martha-Rosen, tiltrukket af en stedlig Gartner, præmieret bl.a. i Paris. Jeg havde set og lagt nøje Mærke til den samme et Sted oppe i Vinderød, og var glad ved at faa lidt at vide om den.

 
     
 
 
Indhold   Start