< Forrige side
Side 66
Neste side >  
 
 
     
 

Mor blev dog efterhaanden noget træt af den langvarige Rejse. Hun er jo idet hele taget ikke nogen stor Kraftkarl efter Vinteren og Foraarets Gigtfeber. Kl. c. 11 kom vi da til Maalet, Præstegaarden i Faxe. Det er en rigtig gammel Præstegaard., stor og forfalden, Haven tilsvarende; det hele dog meget hyggeligt og et umaadelig gæstfrit Hjem. Vi var vist i alt c. 32; deraf var der 23 Gæster, og af dem atter c. 18 tilrejsende der helst skulde indkvarteres for Natten. Kun 4 maatte overnatte paa Hotel, Resten laa dels i Præstegaarden, dels hos venner i Sognet. Det sidste gjorde saaledes vi to, der boede lige ved Siden af hos en Frk. Maes.- Efter at have faaet en Hjærtestyrkning, gik Mor og Gerda hen at hvile sig, mens vi søgte ud i Haven. -

Lisa er lidt overtroisk, tror jeg nok, vi kunde næsten ikke faa hende til at se Helge inden Vielsen. Men hun gjorde det da til sidst. – Vejret holdt da til alt Held tæt og der var endda noget Solskin. – Mor kunde desværre ikke komme sig rigtigt

 
     
 
 
Indhold   Start