< Forrige side
Side 69
Neste side >  
 
 
     
  Fortsettelse fra Sd. 48
meget Kraft og Fædrelandssind hos de krigsførende, vil lade os udenfor, uden at vi synker endnu dybere i Frygt og Pengekærlighed. Jeg skrev før Afstemningen til mine Venner og lagde dem Sagen paa Hjerte. Jeg ved at Poul Madsen, Stegmann, Fog og Thayssen og Errboe stemte mod Salget. Ahrent og Kondrup og Folke stemte for Salget.

Siden Midten af Oktober, da jeg havde noget Skovlvaadsfiskeri i daarligt Vejr, har der været noget i Vejen med mit højre Øre. Rent tosset blev det et par Gange, da jeg fik Influenza, og til sidst sagde Mahler, at jeg skulde paa Hospitalet. Vi ophævede saa Husholdningen i Frederiksdal og kørte i Bil til København. Det var paa Moders 78' Fødselsdag, og jeg fik da Lov til at være hos hende til om Aftenen. Jeg befandt mig ogsaa godt, og Mahler gav mig heldigvis Lov til d 14' at tage til Lyngby sammen med Julie for at stemme. Det er 4' gang, jeg er her paa Sct. Josefs Hospital for det Øre. 1897 – partiel Operation; 1903 – radikal Op.; 1914 – Bruskhindebetændelse; 1916 – Labyrintfistel. Men denne Gang blev jeg ikke opereret.

I Morgen (d. 3' Januar) skal jeg udskrives, men da jeg foreløpig skal møde til Forbinding hver Dag, maa jeg blive her i Byen hos Moder. Julie og Vagn har boet hos Svigermoder, som i Efteraaret er flyttet til Falkonerallè 18; og da Julie snart venter at kunne give Vagn en Søster eller Broder, kan vi alle godt flytte til Frederiksdal igjen, før det er overstaaet.

(Julie skriver/HO)
Det var en drøj Tid at komme igennem. Vib's Sygdom og Hospitalsophold tillige med de talløse Overvejelser, hvor jeg skulde gøre af mig selv under den ventede Fødsel tog paa Kræfterne. Selv vilde jeg nødig paa en Klinik og være et
 
     
 
 
Indhold   Start