< Forrige side
Side 75
Neste side >  
 
 
     
  og Veranda, Adgang til Køkken og Have for 400 Kr. i saa lang Tid de ønskede. Vi kunde ikke have faaet nogle bedre, idet de var beskedne og hensynsfulde til det yderste. Vi havde megen Glæde af Samlivet med dem, idet vi færdedes fornøjeligt og utvungent med hinanden. Dyrkede noget Musik, han har en ualmindelig smuk Stemme, er nærmest Koncertsanger, har været lige ved at gaa til Operaen, men fik en Halsdaarlighed og maatte blive ved sin borgerlige Næringsvej: Fuldmægtig i Østifternes Kreditforening. Fru Kofoed og jeg gik paa Svampeture sammen med godt Resultat; vi roede paa Furesøen, spiste vor Aftensmad sammen o.s.v. og Børnene legede sammen. Det var sikkert til gensidig fornøjelse. De blev vist lige til Oktober. Vejret var ogsaa hele Sommeren vidunderligt; tørt og varme rigtig passende til Landliggere. (men til Misvækst for Landbruget!/CV)

Jeg færdedes ikke meget, da jeg jo hang i den Klokkestreng, der hed Asger. Kun een lidt-længere Tur havde Vib og jeg sammen. Det var til Bastrup Ruin.
 
     
 
 
Indhold   Start