< Forrige side
Side 76
Neste side >  
 
 
     
  Vi kørte af Sted tidligt paa Formiddagen over Farum, Lynge – hvor vi spiste til Middag. Ruinen ligger ved Bastrup Sø og bestaar af Resterne af et Taarn med vældig tykke Mure og Grav og Vold omkring. Der er meget Murværk med enkelte liggende store Kampesten tilbage. Ruinen er indhegnet og aflaaset. Nøglen fik vi hos en gammel døv Væver, der klagede sig svært over de drøje Tider. Han kunde ikke faa noget Garn at væve af, saa han var henvist til fuldstændig Uvirksomhed. Der er mange uskyldige, der kommer til at døje og savne under denne fortvivlende Krig. –

Hjemturen gik siden rundt om Burresø. Det var en veldig køn, men meget bakket Vej og vi havde en drøj Nordenvind; tilmed skulde jeg haste hjem til Asgers Aftensmadstid. Dagen igennem var han bleven skammelig snydt af sin Mor, der havde ladt sig erstatte af Ingeborg og noget Vælling. – Turen var forfriskende og blot det, at man mærker, man ikke er fuldstændig lænket, kvikker en op.

Forøvrigt var det en dejlig Sommer, med
 
     
 
 
Indhold   Start