< Forrige side
Side 79
Neste side >  
 
 
     
 

vi været bedre stillede end de fleste andre Landboere, idet vi havde en Del Petroleum oppsparet og fik forærende en Flaske hist og her. Vi har hovedsagelig brugt de smaa Messinglamper, der ikke bruger ret meget. Vi gjorde Forsøg med en autoriseret Karbidlampe, men den har gjort os saa mange Knuder, at vi har opgivet den. Nu haaber vi paa elektrisk lys. Karl Vilh. har taget sig af Sagen og lægger sig vældig i Selen; Folke vil finansiere Foretagendet.

Ja, det er da sandt, fra April 1917 er Folke vores Vært, idet han købte Villaen "Furehus" med Have (… kv. Al.) af Grosserer Prange for 12,000 Kr. – Vi havde faaet at vide, at han var i Færd med at sælge den, og var selvfølgelig ikke glade ved Tanken om at skulle hældes ud efter saa kort Tids Forløb. (CV skriver) Først forsøgte jeg, om jeg kunde laane de nødvendige Penge selv; men da jeg bl.a. kom til Folke i den Anledning, tilbød han, at han vilde købe Ejendommen og saaledes sikre os Lejligheden. Saaledes blev de saa. Vi betaler i Husleje 7% af Folkes Udlæg til Købet. Foreløpig (Marts 1918) har vi endnu ikke faaet det endelige Beløb fastsatt, med det bliver c 900 kr Aarlig. Dog skal vi selvfølgelig betale mer, naar der bliver lagt Elektrisitet (10% af dette anlæg). Det gik ikke saa let med Købet, som

 
     
 
 
Indhold   Start