< Forrige side
Side 8
Neste side >  
 
 
     
 

Det var i den senere Tid begyndt at se lidt uroligt ud i Europa. Mordet paa den østrigske Kronprins lod til at skulle faa Følger, idet det saa ud til Krig mellem Østrig og Serbien. Denne kom og det tegnede til mer endda; der gik Rygter om Tysklands og Ruslands Mobilisering. Vi ventede hver Dag at Mor maatte dukke op men ikke før Lørdag d. 1ste Aug. kom der Telefon om at hun vilde komme Kl. 10 Form. om Kiel.

Aftenen før var vi, som ellers gik lidt udenfor Uroen derude i Frederiksdal, blevet noget opskræmt af en Samtale med Tage og Erik Plum, der skildrede forholdene i Kbhvn.'s Forretningsliv, og af et Besøg hos Oberst Meier i Holte, hvor det ikke blev talt om andet end Krig og Forberedelser dertil, ogsaa herhjemme. Jeg maa indrømme at jeg var noget ulykkelig den Nat ogsaa fordi jeg intet vidste om Mor.

Næste Morgen ringede jeg (vi havde lige faaet Telefon) til Else, traf Leif, der fortalte om Telegrammet og sagde at Else var paa Stationen for at hente Mor. Senere paa Dagen ringede jeg til Mor selv, med der var ingen; det gjorde mig atter lidt bange og jeg foretrak derfor at køre ind til Byen, skønt vi havde Besøg baade af Christian O. og Kirstine. Chr. og C.V. blev derude

 
     
 
 
Indhold   Start