< Forrige side
Side 81
Neste side >  
 
 
     
 

Nu har jeg dog glemt en af de større Begivenheder i Vinteren 1918. Hele Februar Maaned og en Del af Marts var vi alle, Vib, Vagn, Asger og jeg ovre paa Snoghøj Fiskerihøjskole hos Andreas og Eli Otterstrøm. Min gamle Ingeborg havde svigtet, da hun ikke "maatte" rejse saa langt bort fra sine Forældre, og jeg havde faaet fat i en lille lidt svagelig Jægerspris-Pige, som Minna kendte der tog med for at hjælpe lidt med Børnene. Det var en meget fornøjelig og forfriskende Tid særlig for mig der aldrig havde været rigtig "med" paa en Højskole. Vi gjorde et Par gode Ture derfra, en til Thyrsted, Vib's Barndomshjem, hvor vi var i Præstegaarden hos de rare Pastor Freuchen's, hos Kirstine Nielsen, Farmors gamle Pige, Vagns Fadder, og hos Martin Jensen en Gaardmand der boede lige ved Præstegaarden og som havde spillet en stor Rolle for Børnene der. Vagn var med og vandt alles Hjærter ved sin Ligefremhed og Tillid. –

Paa Gennemrejse i Horsens besøgte jeg min Fætter Henrik Haar og hans Kone, der er Krøbling paa gr. af Rygmargstæring. Et trist Syn; hun, næsten lam; saa underlig borte fra Livet og han den unge, glade, kraftige Mand med allerede graanende Haar taalmodig og kærlig i al sin Færd.

 
     
 
 
Indhold   Start