< Forrige side
Side 82
Neste side >  
 
 
     
 

Endnu den Dag i Dag staar det lige haabløst daarligt til; hun maa bæres eller køres i Rullestol blot hun skal udenfor sin Dør. -

En anden Tur gjorde vi, til Kolding til Fods med Vagn i Barnevognen. Der hentede han sig Begyndelsen til en væmmelig Bronchitis som tog ret haardt fat da vi kom tilbage til Snoghøj. Den var Grunden til at jeg maatte blive noget længere end planlagt derovre med Børnene mens Vib tog hjem til Frederiksdal, hvor han rodede rundt nogle Dage og vist ikke fik virket stort andet end at sørge for sin Forplejning. Endelig c. midt i Marts samledes vi herovre igjen og var glade ved at vi havde den kolde, lange Vinter bag os. Men den Bronchitis som for Resten begge Børnene havde, kunde vi længe spore. -

Sommeren 1919.
I Juni Md. havde vi hele Huset lejet ud til en Direktør Jessen (Forsikringsselskabet "National") med Kone, to Piger og en Chauffør, for 500 Kr. – Imens var vi selv i Silkeborg, boede samme sted som sidst. Vi havde en pige, Gaardmansdatter fra Kolding, Martha Pedersen, der havde været paa Ryslinge Højskole sammen med Mors Pige, Marie.

 
     
 
 
Indhold   Start