< Forrige side
Side 83
Neste side >  
 
 
     
 

Endvidere havde vi en ung Fisker Kjølhede fra Skive i Marts, April, Maj og Juni. De to unge blev forlovede mens de var hos os, hvilket skaffede mig en Del Bryderi da Marthas Forældre satte sig derimod. Det holder da heldigvis endnu! Martha var kommet til Nov. 1918 og gjorde mig den Sorg at rejse allerede til August 1919, da hendes Mor ikke kunde undvære hende længere. Jeg fik da en ung Pige fra Omø; Elev paa Fiskerihøjskolen Johanne Nielsen, der siden da har været mig en rar og trofast Hjælper, sød og forstaaende mod Børnene. – Lejemaalet med Jessens forløb over al Maade heldigt; vi kunde ikke have haft nogen bedre Lejere. Da vi kom tilbage til det velordnede og vedligeholdte Hus fandt vi paa Vibs Skrivebord en Stabel Bøger, Opfyldelsen af en Ønskeseddel som Vib tilfældig havde skrevet og ladet ligge mellem nogle Papirer. Det var en Gave fra dem.

I Oktoberferien var Vib og jeg et Par Dage oppe paa det lille Familiegods "Havrehuset" ved Smidstrup Strand, som Mor, Minna og Karl Vilhelm har købt i Forening til Sommeropholdssted. Vib skulde derop som Anlægsgartner, Minna og jeg som Have-

 
     
 
 
Indhold   Start