< Forrige side
Side 87
Neste side >  
 
 
     
 

en baade for Drengen, os, men dog mest for Louise, der følte sig som den Skyldige. Hun havde faaet den behandlet paa Sygehuset i Lyngby saa godt som vel muligt, saa der var ikke noget særligt for mig at gøre før en Ugestid efter, naar Forbindingen skulde tages af. Vi blev derfor borte et Par Dage endnu efter Louises udtrykkelige Erklæring om at vi kunde verken gøre fra eller til. – Det gik jo da ogsaa helt godt da vi kom hjem, jeg forbandt den selv og der stødte ikke noget til. Men køn er den jo ikke bleven og nærmest stiv i Leddet er den da ogsaa. Louise tog sig det meget nær og var helt forgræmmet, da vi kom hjem. -

I Juni Md. havde vi atter Huset lejet ud til Jessens, med lige saa stor Tilfredshed paa begge Sider som sidste Aar. Selv var vi atter i Silkeborg; stadig i Hattenæs men denne Gang i et andet Hus, en lille Trævilla mellem Kronborg og Hotel "Ny Hattenes". Rigtig rart indrettet, meget smaat; i Varme rigelig hedt, da det ligger i Kanten af Naaleskov. Gjorde dejlige

 
     
 
 
Indhold   Start