< Forrige side
Side 89
Neste side >  
 
 
     
 

borg efter at have solgt sit Hus til en Dansk-Amerikaner, Poulsen, fra Argentina. De var umaadelig tjenestevillige og flinke Naboer, ligesom et ældre Ægtepar, Christiansen, der boede i en anden Villa; og hos hvem vi laante Gæsteværelse til Mor og Gerda. – Hvor er Jyderne i det hele langt rarere og venlige end Sjællændere, paa hvem man synes at mærke Hovedstadens Indflydelse.

Rejsen hjem gik da godt; jeg var ellers lidt ængstelig for den megen tumlen omkring. Resten af Sommeren gik roligt og stille med Forberedelser til den store Begivenhed der kom til rette Tid og paa Gud være lovet rette Vis. – d. 17 August Kl. 9 Morgen blev vores lille 3dje Dreng født; sund og velskabt, 8 pund. Jeg selv var vidunderlig rask baade før, under og efter Fødselen; det er nok Grunden til, at vi har haft og har mer Glæde af ham end af de to andre i tilsvarende Alder. Skønt – rask har jeg jo for Resten ogsaa været de andre Gange men lidt mer nervøs. Denne Gang forekom det hele mig saa bekendt og saa let!

Min Fødselsdag d. 19de var særlig festlig;

 
     
 
 
Indhold   Start