< Forrige side
Side 93
Neste side >  
 
 
     
 

21 Nov. 1921
Jeg vil kun antyde hvad der er sket i det forløbne Aar og derpaa prøve at fortælle lidt om vore tre raske Drenge.

Juli og Halvdelen i August tilbragte vi i Aar i Agger. Vib undersøgte Flade-Ørum Søerne. – Det var jo en Kende afsides og et goldt og koldt Sted at ligge paa Landet i Sammenligning med vores yndige Frederiksdal, men vi havde dog Hvile og Friskhed deraf og i et hvert Fald havde vi det derud af at vi skønnet end mer paa vores eget Hjem. Rejsen til og fra gik over Aalborg (med Damper). Ophold hos Christian og Ebba i deres rare Hjem i Hasseris. Møde med Læge Lausgaard's, Lektor Bernhard Hage og Henrik Bang, der netop i de Dage fik sin Udnævnelse til Rektor ved Latinskolen. – Vor rare Johanne – der nu er gift paa Omø – var med, saa det var en hel Flok, 6 Mand høj. I Agger glædede jeg mig næsten mest over mange rare umiddelbare Mennesker

 
     
 
 
Indhold   Start