< Forrige side
Side 96
Neste side >  
 
 
     
 

som hygger sig godt, og som vi er meget glade ved. I Oktober har vi haft vor tidligere Fisker Kristensen, til Hjælp en halv Snes Dage. Han og Vib har fisket i væmmelig koldt og regnfuldt Vejr. I September var jeg en lille Tur ude at lufte Vingerne. Hentede Mor i Ribe og drog sammen med hende ned igennem Sønderjylland over Tønder til Rinkenæs hvorfra vi gik den mest vidunderlige Tur ned til et lille Børnehjem ved Rønshoved, oprettet af Mors Ungdomsveninde, Charlotte Rosendal, født Plum. Jeg var et Øjeblik inde paa den nyoprettede Højskole, hvis Forstanders Kone Julia la Cour Møller, jeg har kendt fra Privatlærerindekursus. – Derfra med Damper til Graasten, hvor vi vandrede rundt om Slottet i øsende Regn. Flensborg Fjord er en Perle af Skønhed, hvor er det godt, at dog noget af den er dansk. -

Til Sønderborg med Toget; næste Morgen ud til Dybbøl, som man nu betræder uden den Bitterhed som før. Vi savnede meget en kyndig Fører for Eks. Helge, ingen af os

 
     
 
 
Indhold   Start