< Forrige side
Side 98
Neste side >  
 
 
     
 

Lidt om Vagn, Asger og Frode!

Da Vagn var c. 2 Aar saa han en Dag en Vogn hvor Hesten var spændt fra og sagde: "Mor, Pru-hest i dykker".

Børns optagethed af ordet "død" er for det meste meget stor. Vagn spurgte da han var 3 1/2 Aar gammel en Aften efter Aftenbønnen, om han skulde dø engang og komme i Himlen, og om Mor ogsaa skulde dø. Da jeg bekræftede det, blev han meget bedrøvet og begyndte at græde. Men et Øjeblik efter klarede hans Ansigt op, og han spurgte ivrigt: " Kravler Du derop?". -

Vorherre blev jævnlig en af Skikkelserne i hans Lege eller Enetaler. En Dag da han gik ude i Haven, mens Far gravede, fandt han en Gren der lignede en Haand med Fingre og raabte idet han strakte den op mod Himmelen: "Vorherre, Vorherre, se en Fingerhaand." -

Vinteren 1918-19 gik han med nogle stor-

 
     
 
 
Indhold   Start