Relief af Andreas Otterstrøm på Snoghøj Højskole.
 

Andreas Nicolai (1875-1938) og Eli (f. Helweg) Otterstrøm (1884-1961). Adreas Otterstrøm var Carl Vilhelms bror. Han var uddannet havfiskeribiolog, højskoleforstander og foreningsmand. Han drev fiskerihøjskole i Kerteminde, da fru Meldola på Snoghøjgård tilbød ham at stille grunden til rådighed, samt at opføre den fornødne bygning for et beløb op til 30.000 kr. til en ny fiskerihøjskole på avlsgårdens mark i Snoghøj. Højskolen blev senere omdannet til gymnastikhøjskole.

Andreas var, sammen med bl.a. CV, initiativtager til Foreningen til Folkedansens Fremme.