Hampen sø i Palsgård Skov nord for Nørre Snede på den Jyske Højderyg ligger 79 meter over havet og er den næsthøjest beliggende sø i Jylland. Den var tidligere en fritliggende, næringsfattig hedesø, men er nu næsten omkranset af skov. Søen er blandt landets reneste og dækker et areal på 76 ha.

C.V. havde fået i opgave af landbrugsministeriet at undersøge søen, hvilket resulterede i rapporten "Fiskeundersøgelser i Furesøen og Hampen Sø" som blev udgivet i 1919.