Passiv ryger med sin far
og kattelort,
1953

Jeg blir tidlig opplært i
at en far, det er en mann
med pibe i munden.
Han tar den kun ud
når han sover.

Senere skider katten
i kassen med billeder,
det gir en særlig effekt,
men det lukter ikke
på internet.

 

 

                   

1990

2018
2019