Carl Erasmi's tipoldebørn      
  8. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
   
Tip-oldebørn af Hans Jørgen
Tip-oldebørn af Henrik Johan
Tip-oldbørn af Marinus
Tip-oldebørn af Carl Erasmi
  9. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Børn af Dorte Otterstrøm og John Carlsen

1:
Poul Otterstrøm, 1952

Født 8. juni 1952 i Godthåb sogn på Frederiksberg

Gift 8. juni 1987 i Århus domkirke med Hanne Hoffmann Jensen, født 25. mai 1952 i Ålborg som datter af repræsentant Poul Erik Jensen og hustru Norma Hoffmann.

Poul Otterstrøm gik på Elisabeth Brøndsteds Skole og flyttede med moderen til Sverige, hvor han kom til at gå på Vasaskoian i Skövde. I 1969 tog han realeksamen fra Hadsund Realskole og havde derefter forskelligt erhversarbejde, hvorefter han 1973 påbegyndte HF-kursus og tog eksamen 1975 på Kolding Gymnasium. Han læste en kort tid statskundskab og stod en tid i typograflære. Han arrangerede en stor musik-, film- og teaterfestival og blev derpå i 1978 ansat ved Århus Teater, hvor han er forestillingsieder og regissør. Han er desuden tillidsmand for teaterpersonalet og fællestillidsmand for teatrets personale. Han er for de fleste kendt under navnet Joe Otterstrøm.

Hanne Hoffmann Jensen tog realeksamen i Ålborg og havde derefter forskelligt modei arbejde, bl.a. på Århus Kunstakademi. Senere tog hun HF-kursus og studerede 1976-80 ved Århus Kunstakademi. Hun var i lære som teatermaler på Århus Teater 1980-84 og har siden arbejdet som free-lance teatermaler, bi.a. en tid på Moesgård Museum og fik senere ansætteise som kunstenerisk konsuient ved kunstnernes hus i Århus.

1 barn: Tania Hoffmann Otterstrøm, født den 28. februar 1983.


Børn af Erik Hjort Otterstrøm og Tove Skjoldborg

1:
Bo Otterstrøm, 1955

Født 12. februar 1955 i Nørresundby.

Han lever sammen med Bente Madsen, der er født 6. oktober 1958 i Søllested som datter af muremester Kjeld Madsen og hustru Ingeborg.

Bo Otterstrøm tog realeksamen 1972 og havde derefter forskelligt erhvervsarbejde. Han blev udlært som farvehandler 1976 og fortsatte som kommis til 1977, hvorefter han gennemgik HF-kursus. l 1979 begyndte han på Jonstrup Seminarium og dimitteredes 1983. Han blev derefter ansat på søværnets konstabelskole hvor han var til sommeren 1983, siden har han været ansat som fællesfaglære ved Lyngby Tekniske Skole. Han er kasserer i foreningen Radio Lyngbys Venner.

Bente Madsen tog realeksamen 1975 og var derefter på Korinth Husholdningsskole, hvorefter hun var ca. et år som au-pair i England. I september 1978 tog hun afsluttende eksamen som kosmetolog. I august 1981 påbegyndte hun EFG-basisåret på Købmandsskolen i København og kom derefter i praktik i social- og sundhedsforvaltningen ved Københavns Kommune, og senere blev hun sekretær i pensionsafdelingen, Herlev Kommune.

2:
Birgitte (Bit) Otterstrøm, 1961

Født 11. marts 1961 i Nørresundby

Gift med Michael Holmgaard.

Bit Otterstrøm er materialist.


Børn af Per Otterstrøm og Marjoijn Karin van Elk

1:
Nanna Otterstrøm, 1965

Født 28. september 1965 i Sønderborg

1:
Christine Otterstrøm, 1965

Født 10. juli 1968 i Sukkertoppen, Grønland.

Efter at have taget 10. klasse på Høng Fri- og efterskole tog hun studentereksamen fra Holte Gymnaslum.


Børn af Nina Otterstrøm og Mikael Mogens Felbo

1:
Camilla Maria Felbo, 1976

Født 20. september 1976 i Slagelse.

2:
Søren Mikael Felboo, 1979

Født 23. august 1979 i Nykøbing Falster


Børn af Marie Otterstrøm Toft og Axel Raun Hastrup

1:
Agnete Otterstrøm Hastrup, 1953

Født 9. juni 1953 i Brejninge

Gift 21. maj 1984 i Svendborg med Mogens Lefoli Maibom, født 24. juni 1956 i Svendborg som søn af Erik Lefoli Maibom og hustru Helen.

Agnete Otterstrøm Hastrup tog realeksamen i Tim 1970 og bestod 1973 studentereksamen fra Vestjydsk Gymnasium i Tarm. Senere gennemgik hun uddannelse til socialrådgiver. Agnete har siden 1998 arbejdet som socialrådgiver ved den landsdækkende specialrådgivning i epilepsi ved Epilepsihospitalet Kolonien Filadelfia i Dianalund .

Mogens Lefoli Maibom tog realeksamen i Svendborg 1973 og studentereksamen samme sted 1976. I 1977 aftjente han værnepligten og blev derefter uddannet til socialpædagog og senere som kandidat i offentlig forvaltning ved RUC i 1996.

2 børn: Sebastian Nicholas Lefoli Maibom (1984) og Simon Nicolai Lefoli Maibom (1988).

2:
Jørgen Otterstrøm Hastrup, 1955

Født 7. juni 1955 i Ørum skole

Efter at have taget studentereksamen fra Vestjydsk Gymnasium i Tarm gennemgik Jørgen Otterstrøm Hastrup uddannelse til yoga-lærer. I 1988 etablerede han sin egen yogaskole, Skandinavische Yoga und Meditationsschule i Hannover, Tyskland.

3:
Vibeke Otterstrøm Hastrup, 1958

Født 7. april 1958 i Vedersø

Hun lever sammen med Søren Sætter-Lassen, der er født 11 juli 1955 i Thorsted som søn af grosserer Ib Sætter-Lassen og hustru Karin Granov.

Vibeke Otterstrøm Hastrup gik i skole i Vedersø og Ringkøbing samt paa Vestjydsk Gymnasium i Tarm, hvor hun tog studentereksamen 1976. Efter forskelligt erhvervsarbejde var hun 1977 på Ryslinge Højskole og var derefter pædagogmedhjælper i København, hvorefter hun 1978-81 var elev paa Statens Teaterskole. Hun har siden arbejdet som free-lance skuespiller, bl.a. på Folketeateret, Nørrebro's Teater og Det Ny Teater. I 1986 spillede hun Martine i Karen Blixen-filmen "Babettes gæstebud" og 1987 Ida Yngst i Herman Bangs "Ved vejen".

Søren Sætter-Lassen gik paa Tranegaardsskolen i Gentofte samt paa Gentofte Statsskole, hvor han tog studentereksamen 1973. Han blev 1975-78 uddannet paa Odense Teaters Skuespillerskole og fortsatte paa Odense Teater til 1981. Han har siden arbejdet paa Det kgl. Teater, Avenu Teatret, Rialto Teatret og Nørrebros Teater m.fl. Han var 1981 medstifter af Grønnegaards Foxtrot, som han er medlem af bestyrelsen for.

1 barn: Jens Frederik Sætter-Lassen (1986).

4:
Henrik Otterstrøm Hastrup, 1953
Født 22. marts 1962 i Ringkøbing

Gift med Mette Mølskov Hansen, født 24. april 1968 i København som datter af organist Mogens Mølskov og hustru Grethe.

Henrik Otterstrøm-Hastrup gik i skole i Vedersø og Ringkøbing samt på Vestjydsk Gymnasium i Tarm, hvor han bestod studentereksamen. Han tog derefter HH fra Holstebro Handelsskole og påbegyndte derefter Hd-studiet i finansering og kredit. Han var 1982-86 økonomielev og assistent hos A.P. Møller og var 1984-85 udstationeret til Hamborg. Han har siden 1986 været vekselerer hos Bjørnskov & Co.


Børn af Inge-Lise Otterstrøm og Hans Kofod

1:
Anders Kofod, 1974

Født 20 november 1974
Snedker

2:
Laura Kofod, 1977

Født 5. august 1977


Børn af Ulla Otterstrøm og Joop Buquet

Isabella Buquet Otterstrøm, 1977
Født 28. februar 1977


Børn af Leif Otterstrøm og Marietta M. Fioritto Johansen

1:
Tina Otterstrøm, 1968

Født 23. september1968 på Amtssykehuset i Gentofte

2:
Mikael Otterstrøm, 1972

Født 24. februar 1972 på Amtssykehuset i Gentofte


Børn af Erik Otterstrøm og Kirsten Joan Falk Thomsen

1:
Sune Falk Otterstrøm

Født 9. maj 1972 i Gladsaxe
Skuespiller

2:
Sara Falck Otterstrøm

Født 19. februar 1979 i Gladsaxe


Børn af Bo Otterstrøm og Marie Wärme

1:
Ida Otterstrøm

Født


Børn af Tine Otterstrøm og Niels Boye Rasmussen

1:
Tim Bonefeld, 1978

Født 16. januar1978 i Nykøbing Falster

2:
Tor Bonefeld, 1981

Født 31. juli 1981 i Nykøbing Falster


Børn af Ellen Otterstrøm og Bjarne Fischer

1:
Thomas Fischer

Født...


Børn af Henning Otterstrøm og Anne-Mette Nielsen

1:
Ida Otterstrøm, 1989

Født 18. september 1989

2:
Lasse Otterstrøm, 1991

Født 27. december 1991

3:
Ulrikke Otterstrøm, 1996

Født 9. april 1996