Christian Erasmi og søskende      
  3. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
   
Christian Erasmi (1)
Marie Kirstine
Christian Erasmi (2)
Sophie Eleonora
Anna Christine
Carl Ferdinand
Henrik Julius
Julie Henriette
Slægten i Sverige
 
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Indledning

Aage Otterstrøm fik 8 børn i sine 2 ægteskaber. 6 nåede voksenalderen og 3 af dem blev over 80 år gamle.

Kun 2 gifter sig og kun en, Christian, viderefører den navnebærende slægt (men til gengæld med 17 børn).

Om et barn savnes der oplysninger: Henrik Julius Otterstrøm. Det må antages, at han er død spæd - og at det er familiens boligmæssigt forvirrede forhold i 1807, som er årsag til, at barnet ikke er registreret som dødt i kirkebøgerne.

I Laurits Otterstrøms optegnelser om slægten er det anført, at der med sikkerhed kun kendes 5 børn: Marie, Christian, Sophie, Anna og Julie, - men han tilføjer, at der har været "en fornemmelse i slægten af, at en broder var udvandret til Amerika". Laurits O. skriver desværre ikke mere, men det er næppe forkert at antage, at denne (far)broder er identisk med Carl Ferdinand Otterstrøm, hvis skæbne ikke pyntede i en ellers agtværdig og stræbsom slægt - og som det derfor var bedst at fortie.