My generation      
  7. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
   
Oldebørn af Hans Jørgen
Oldebørn af Henrik Johan
Oldbørn af Marinus
Oldebørn af Carl Erasmi
Tekst i Word-format
  8. generation
  9. generation
    Andre Otterstrøm'er
 

Børn af Tøger Otterstrøm og Alice Hjort

1:
Dorte Otterstrøm, 1930-2002

Født 9. februar 1930 i Godthåb Sogn i København, død 4. november 2002 i København

Gift første gang med ingeniør John Carlsen, ægteskabet blev opløst.

1 barn: Poul Otterstrøm (1952).

Gift anden gang med Ole Loppnau Rasmussen, født 7. april 1926 i København som søn af Otto Loppnau Rasmussen og hustru Helene Frederikke Rosenstand, død 27. april 1988 påHolbæk Sygehus. Dorte Otterstrøm tog realeksamen fra Aurehøj Statsgymnasium og handelseksamen fra Ålborg Handelsskole. Hun var desuden på Vrå Højskole samt på Kalø Sproghøjskole. Hun har boet nogle år i Sverige samt i England. Hun har arbejdet i flyvevåbnet i Ålborg samt på flyvestation Værløse og har desuden arbejdet på Ålborg Handelshøjskole samt 5 år på Århus Universitet. Efter at have været ansat på rejseburauet Novasoi i København fik hun ansætteise på Vig Bibliotek. Ole Loppnau Rasmussen var hovedsaglig beskæftiget i vvs-branchen.

2:
Erik Hjort Otterstrøm, 1931

Født 8. december 1931 i Trinitatis Sogn, København
Ingeniør

Gift 8. november 1952 i Aalborg med Tove Skjoldborg, født 12. marts 1932 i København som datter af civilingeniør Poul Anders Skjoidborg og hustru Ruth Lauritzen.

Erik Hjort Otterstrøm boede indtil 1940 forskellige steder, bl.a. i England, Sydafrika og Brasilien. Efter at have taget realeksamen fra Aurehøj Gymnasium i Gentofte bosatte familien sig i Ålborg, hvor han kom i lære som smed og maskinarbejder. Efter endt læretid læste han til ingeniør på Odense Maskinteknikum, hvorfra han dimmiteredes 1958 som maskiningeniør med produktionsteknik som speciale. Han var derefter ansat som driftsingeniør på Silkeborg Papirfabrik og kom derefter til København som planlægningsingeniør på køleskabsfabrikken Atlas. Senere blev han ansat på køleskabsfabrikken Danmax i Holte og var til foråret 1965, hvorefter han drev selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniør i 1 1/2 år. I 1966 blev han ansat ved AS Brdr. Hartmann's Maskinfabrik i Lyngby, hvor han bl.a. blev udviklingschef og senere projekteringschef. Da firmaet flyttede til Tønder skiftede han til Niro Atomizer, var her i 2 år og har siden været ansat ved I. Krüger a/s.

Tove Skjoldborg tog studentereksamen fra Ålborg Katedralskole og tog senere diverse statistikkurser på Tune Landbrugsskole samt på Jydsk Teknoiogisk Institut.

2 børn: Bo Otterstrøm (1955) og Birgitte Otterstrøm (1961).


Børn af Knud Otterstrøm og Magrethe Hakon Jørgensen

Per Otterstrøm, 1936
Født 21. januar 1936 i Funchal på Madeira

Gift 22. februar 1964 med Marjoijn Karin van Elk, født 2. december 1939 i Den Heider i Holland; datter af flådeofficer Bart Diderich Lambart van Elk og hustru.

Per Otterstrøm tog studentereksamen fra Lyngby Statsskole 1954 og blev i 1959 cand.polyt. fra Danmarks Tekniske Højskole. Han aftjente værnepligten ved jydske trainregiment og blev udnævnt til løjtnant af reserven. I 1961 blev han ansat i Monberg & Thorsen A/S og har deltaget i flere af firmaets store anlægsarbejder, bl.a. Svendborgsundbroen, Egernsundbroen og den nye Lillebæltsbro, og desuden har han arbejdet i bl.a. Grækenland, Irak og på Cuba. Han er nu underdirektør i Monberg & Thorsen A/S.

Marjolijn Karin van Elk blev uddannet som sygeplejerske i Holland. Efter at have bosat sig i Danmark gennemgik hun uddannelse til lægesekretær.

2 børn: Nanna Otterstrøm og Christine Otterstrøm

Nina Otterstrøm, 1936
Født 7. februar 1953 i Gentofte

Gift 19. juli 1975 i Havrebjerg kirke med Mikael Mogens Felbo, født 21. juli 1950; søn af programchef ved DR Jørgen Felbo og Helle Ege-Møller.

Nina Otterstrøm gik på Stengårdsskolen i Bagsværd og tog realeksamen fra Solhverv Kostskole ved Hobro, hvorefter hun var l år som au-pairpige i London. Efter at have taget HF i Høng blev hun optaget på Holbæk Seminarium og dimitteredes 1979. Hun har siden været ansat ved Stubbekøbing Skole.

Mikael Mogens Felbo påbegyndte sin skolegang i Grønland og kom senere på Bistrup Skole i Birkerød. Efter at have bestået realeksamen i Lundby var han på J. Lauritsen's søfartsskole i Kogtved og tog derefter til søs. Værnepligten aftjente han ved marinen og underviste som sergent i sømandsskab m.m. Sommeren i 1970 og 1971 sejlede han med kongeskibet Dannebrog. Efter at have taget studenterkursus i Høng blev han nysproglig student og læste derefter til lærer på Holbæk Seminarium. Han fik efter endt uddannelse arbejde på Stubbekøbing Skole og blev i 1982 udnævnt til skole-inspektør på Åstrup Skole i Stubbekøbing. Mikael Mogens Felbo har siden 1985 været medlem af Stubbekøbing byråd for socialdemokratiet.

2 børn: Camilla Maria Felbo og Søren Mikael Felbo.


Børn af Eli Otterstrøm og Niels Horsbøl Petersen

Jørgen Horsbøl, 1931 (navneændring fra Petersen)
Født 28. november i Solbjerg sogn på Frederiksberg
Forfatter og lærer

Gift med Birte Knudsen, født 20. februar 1937 på Frederiksberg.

Jørgen Horsbøl. fik folkeskoleuddannelse og kom derefter i lære som kok på restaurant Frascati på Rådhuspladsen i København, hvor han blev udlært 1950. Derefter sejlede han langfart i 5 år, bl.a. med skoleskibet Danmark til Sydamerika. I 1/2 år var han ansat i et skibsprovianteringsfirma i Bordeaux, og derefter blev han optaget på Jonstrup Seminarium, hvor han tog lærereksamen 1959. Han har bl.a. virket som enelærer på Langeland, var en tid ansat i Kirke Flinterup og var derefter lærer og senere skoleleder på Grønland. Derpå var han lærer på en byskole i Skælskør og kom senere til Slagelse. Sideiøbende virker han som markprøvedommer og driver desuden hundekennel, og som forfatter har han fået udgivet "De 3 klarer Ærterne", som han fik tildelt kaptajn H.C. Lundgreens legat for. Han er medlem af Dansk Forfatterforening.

Birte Knudsen er læreruddannet og har virket som lærer i Grønland samt i Skælskør og er nu ansat på Hellig Anders Skolen i Slagelse.

2 børn: Kitt Horsbøl (1960) og Niels Horsbøl (1962)


Børn af Else Tyrsted Rasmussen og Niels Enevold Erik Toft

2:
Marie Otterstrøm Toft

Født 14. januar 1929 i Højmark, Sdr. Lem sogn.

Gift 1952 med Axel Raun Hastrup, der er født 10. februar 1925 i Otting sogn.

Marie Otterstrøm Toft fortæller i sin levnedsbeskrivelse bl.a.:,.
Så kom den 9. aprIl 1940. For et barn på en vestjydsk gård skete der ikke den store forandring - og dog - rationering, sorte rullegardiner for aile vinduer - internering af tyske soldater som for os børn ikke var noget skrækindjagende. De talte et andet sprog, men det var vi vant til fra tyske karle, vi havde haft før besættelsen, så de var nærmest legeonkler.

En tildragelse fra besættelsen husker jeg tydeligt. Min søster Kirsten og jeg havde været på heden for at plukke tyttebær. Da vi kom hjem traf vi en nato kone, der fortalte, at en af mine skolekammerater var blevet dræbt. Engelske flyvere havde tit og ofte været ude efter tog på strækningen Ringkøbing-Skjern. Den eftermiddag spIllede nogle unge drenge forbold på en mark Ikke langt fra banen, og pludselig beskød englænderne området og nærmest pløjede marken op, og min kammerat blev dræbt.

Det gjorde naturligvis et dybt indtryk på os børn, nu var krigen for alvor kommet ind på livet af os. I krigens sidste måneder sad vi børn sammen med vore forældre og lyttede til den engelske radio for at høre, hvor langt de allierede nu var nået. Da freden blev forkyndt, var det en lettelse. Nu var det forår 1945 - jeg var nyforelsket i den unge mand, jeg senere blev gift med, Axel Raun Hastrup, dengang karl derhjemme på gården. Da vi mødtes mange år senere, havde han taget en læreruddannelse og jeg havde strejfet rundt i Europa, bl.a. et år i England - en meget stor oplevelse for mig - 18 år - og så komme uden for sit lands grænser. Hjemme måtte jeg tit og ofte aftjene min "værnepligt". Et 1/2 - l år i huset derhjemme. I 1952 blev jeg så gift med Axel efter en hasteuddannelse som faglærer; vævning, tilskæring og håndgerning. Min far mente, at denne uddannelse var uhyre vigtig for en fremtidig lærerkone. En symaskine var også min store fornøjelse hvad har man dog ikke gennem årene frembragt både til sig selv og børnene med et sådant apparat.

Vi startede på Bregningård Efterskole som lærerfolk. Hvilken tid lå der ikke foran os, vi holdt begge af at arbejde med unge mennesker. I 1954 flyttede vi til en lille landsbyskole i Ørum ved Skive. I 1957 flyttede vi til Vedersø skole, hvor min mand blev førstelærer. Jeg havde en del undervisning i skolen, og samtidig syede jeg alt til en efterhånden stor familie. I 1970 flyttede familien så til Ringkøbing, og børnene kom efter tur på Vest jydsk Gymnasium i Tarm. Endelave skal lige indflettes. I 1966 købte vi en nedlagt mølle på Endelave - Øen i Kattegat-, "Møllehuset" hedder vores sommerbolig.

Axel Raun Hastrup gik i folkeskolen til 7 klasse og var vinteren 1941-42 på Haubro Ungdomsskole. Han var på Askov Højskole 1944-45 og arbejdede 1945-47 ved landbruget, hvorefter han aftjente værnepligten. Han hjemsendtes som korporal. Efter at have gået i præparentklasse på Krabbesholm Højskole blev han 1ærerddannet på Den frie Lærerkole i Ollerup. Han har flere tillidshverv indenfor Grænseforeningen, lokal som i landssammenhæng.

4 børn: Agnete Otterstrøm Hastrup (1953), Jørgen Otterstrøm Hastrup (1955), Vibeke Otterstrøm Hastrup (1958) og Henrik Otterstrøm Hastrup (1962).


Børn af Vagn Erasmi Haar Otterstrøm og Tove Henny Funck Carlsen

Inge-Lise Otterstrøm, 1943
Født 23. juni 1943 i Virum
Hospitalslaborant

Gift 18 Jun 1966 i Virum med sivilingeniør Hans Kofod, født 23. maj 1942 i København; søn af Knud Anker Kofod og Inger Herløw.

Inge-Lise, født Jakobsen, blev adopteret 1950 af Vagn Otterstrøm.

2 børn: Anders Kofod (1974) og Laura Kofod (1977).

Henrik Otterstrøm, 1951
Født 7. august 1951 på Virum Torv - over Bager Sørensen
Grafonom/grafisk designer

Fra 16. maj 1987 samboer, gift 15. oktober 2005 med Anne-Grete Barlaug, født i Oslo 25. maj 1950; datter af oberstløjtnant Arne Johan Barlaug og Grete Jerpset, Oslo.

Ingen fælles børn, men Anne-Grete har to børn fra tidligere ægteskab: Camilla Nordli Barlaug (f. 2. august 1972) og Marius Tvethaug (f. 18. januar 1983).

Henrik tog realeksamen fra Virum Skole i 1968 og matematisk-naturfaglig studentereksamen fra Virum Statsskole 1972. Leste samfundsfag ved Københavns Universitet 1972-74, men tog ikke eksamen. Arbejdede som postarbejder, først i Virum, derefter i Lyngby 1972-1977. Fra 1977 postbud på prøve og 1980-81 var han postbud i Lyngby. Han arbejdede som silketrykker i Danatex i Birkerød 1981-82.

Han uddannet sig 1982-84 til grafisk designer (grafonom) på formgivningsstudiet på Den Grafiske Højskole. Han arbejdet derefter på egen tegnestue (Boldhus Design) 1984-87 og flyttede maj 1987 til Oslo. Ansat i Audio Grafisk/AG Design 1987-1999, i Stork Design 1999-2001, og var i 2001 med til at starte Blå Design AS, hvor han var daglig leder 2001-2006 og han har siden (2010) arbejdet som designer samme sted.

Anne-Grete Barlaug er uddannet spescialpædagog, cand.polit. Hun har arbejdet med døvblinde børn på på Skådalen Skole, børn med handicap på Benterud Skole og som konsulent på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger i Oslo. I Danmark har hun arbejdet som pædagogisk konsulent i Center for døvblindhed og høretab og som afdelingsleder på Geelsgårdskolen. Hun arbejder nu (2010)i Vikom, Videncenter for Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog.

Henrik overtog 2005-2006 Troels Otterstrøm's slægtsforsknigsarkiv og har siden arbeidet videre med dette. I august 2009 flyttede Henrik og Anne-Grete til Farum i Danmark.

Ulla Otterstrøm, 1954-1998
Født 12. maj 1954 i Frederiksdal, død 7. juni 1998 i Lundtofte.

Fra 1986 samboer med Joop Buquet i Rotterdam.

1 barn: Isabella Buquet Otterstrøm (1987)


Børn af Asger Otterstrøm og Gudrun Engberg Pedersen

Kirsten Otterstrøm, 1941
Født 8. oktober 1941.

Gift med Jens Rosenkjær, født 1. oktober 1938; søn af Jørgen Rosenkjær og Else Marie Karen Carlsen.

Leif Otterstrøm, 1945
Født 26. januar 1945 på Rigshospitalet i København.
Cand.polyt.

Gift 18. februar 1967 med Marietta M. Fioritto Johansen, født 1. juni 1945 i Odense; datter af tømrer Gustav Evin Johansen og Amelia E. Fioritto.

Leif tog studentereksamen fra Frederiksberg Gymnasium 1963 og blev i januar 1969 cand.polyt. i svagstrømselektronik fra Danmarks Tekniske Højskole. Fra 1969-80 ansat som amanuensis og derefter lektor ved laboratoriet for elektronik på DTH. Siden 1980 direktør for, samt medejer af, Instrulog AS som udvikler hjælpemidler for blinde og svagtsynede.

Marietta tog realeksamen fra den franske skole i København 1963 og uddannede sig til hospitalslaborant ved Sct. Joseph Hospital. Hun har siden arbejdet som laborant ved Københavns praktiserende lægers laboratorium.

2 børn: Tina Otterstrøm (1968) og Mikael Otterstrøm (1972).


Børn af Asger Otterstrøm og Gemma Sofie Henriksen

Lars Otterstrøm, 1949
Født 1. februar 1949 i København.
Elektroingeniør

Gift med Tessa og bosat i Ontario, Canada.

Erik Otterstrøm, 1951
Født 27. januar 1951 i København.
Pædagog

Gift første gang i 1971 med Mona Olsen.

Gift anden gang i juni 1973 med pædagog Kirsten Joan Falk Thomsen, født 7. april 1949 i Gentofte; datter af glarmester Gunnar Falk Thomsen og hustru Felicia.

To børn: Sune Falk Otterstrøm (1972) og Sara Falk Otterstrøm (1979).

Siden 1989 samboer med Kirsten Høst Andersen.

Erik tog HF i 1972. I 1976 fritidspædagog fra Gladsaxe Seminarium. Har arbejdet som skolepædagog og leder for Cirkus Kæphøj i Holbæk. Han har også to gange været folketingskandidat for KAP.

Steen Otterstrøm, 1960
Født 6. juni 1960 i Bagsværd.
Lærer

Uddannet som folkeskolelærer fra Nr. Nissum Seminarium. Har arbejdet som lærer ved Vinderup Realskole og i Nordborg på Als.

Jørgen Otterstrøm, 1962
Født 20. august 1962 i København.
Overtjener i London.


Børn af Frode Otterstrøm og Inger Catrine Bonefeld Schmidt

Bo Otterstrøm, 1951
Født 10. december 1951 i Vordingborg
Musikpædagog

Gift musikpædagog Marie Warme.

2 børn: Ida og ?

Tine Otterstrøm, 1951
Født 8. juni 1954 i Vordingborg
Gift 20 juli 1974 med Niels Boye Rasmussen, født 30. juni 1948; søn af tjener Edmund Valdemar Vilfred Boye Rasmussen og forretningsindehaver Sigrid Marie Pedersen.

2 børn: Tim Bonefeld (1978) og Tor Bonefeld (1981).

Realeksamen 1971. Husholdningsskole 1971-72. Uddannelse til børnehavepædagog i Nykøbing F. 1974-77. 1977-79 Græshave Børnehave, på Skansen i Nakskov, 1979-84 ved Børnehusene i Maribo og derpå på Rydsmarkens Børnehave til 1988. Siden ansat ved Bo og Naboskab i Sakskøbing. 1977-88 tillidsrepræsentant i BUPL. Tine skiftede efternavn til Bonefeld.

Niels tog HF-eksamen og senere lærereksamen i Vordingborg 1974. Ansat på Damsholte Skole på Møn , derefter på Kobberbroskolen i Næstved samt på Blæsenborgskolen i Maribo, Skolen på Skansen i Nakskov og Digeskolen i Rødbyhavn. Han var i 1984 medstifter af Maribo Højskole. HAn var 1977-80 formand for Internationalt udvalg i Det danske Spejderkorps og i årene 1981-89 byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Maribo.


Børn af Troels Otterstrøm og Karen Kirstine Christensen

Ellen Birgitte Otterstrøm, 1955
Født 12. januar 1955 i Ballerup
Socialpædagog

Nysproglig studentereksamen fra Viborg amtsgymnasium 1974, derefter uddannet til socialpædagog på Bagsværd socialpædagogiske Seminarium. Siden ansat som pædagog ved forskellige dag- og døgninstitutioner.

Samboer med Bjarne Fischer.

1 barn: Thomas Fischer


Bodil Otterstrøm, 1956
Født 2. oktober 1956 i Uldum, død
Cand.scient.

Uddannet som cand.scient i biologi ved Aahus Universitet.

Henning Otterstrøm, 1960
Født 18. januar 1960 i Nyborg
Socialpædagog

Gift med socialpædagog Anne-Mette Nielsen, født 3. februar 1961 i Frederikssund; datter af Hugo Nielsen og hustru.

3 børn: Ida Otterstrøm (1989), Lasse Otterstrøm (1991) og Ulrikke Otterstrøm (1996).

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Otterstrøm
Henrik Otterstrøm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Otterstrøm
Erik Otterstrøm