4. generation i Danmark      
  5. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
   
Børn af Cathinca Marie
Børn af Hans Jørgen
Børn af Henrik Johan
Børn af Francisca Augusta
Børn af Christian
Børn af Marinus
Børn af Emma
Børn af Carl Erasmi
Børn af Cornelia
5. generation i Sverige
 
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Børn af Christian Otterstrøm og Anna Caroline Clausen

1:
Agnete Marie Elisabeth Otterstrøm, 1870-1957

Født 14. juli 1870 i København, død 16. maj 1957 på Frederiksberg

Gift 17. juni 1905, Frederiksberg, med den svenske greve Carl Gustaf Sixten Lewenhaupt, født 19. aprll 1871 på Ericsberg i Sverige, død 1929; forældre, Charles Adam Sixten Casimir Erik Lewenhaupt og Ingeborg Vilhemine Bonde (Svenska Adelens Ättartavlor IV,608). Han var i 1892-93 landbrugselev på Nislevgaard.

Ingen børn

2:
Carl Aage Christian Otterstrøm 1873-1952

Født 7. sept. 1873 i København, død 2. nov. 1952 (begr. Bispebjerg)
Oberst, direktør

Gift 16. sept 1902, Frederiksberg, med Johanne Euphemia Tiemroth, født 10. dec. 1876 i København, død 29. oktober 1961, forældre direktør C.F. Tiemroth og Harriet Maria Nielsen.

Faderen var den meget kendte vandbygningsdirektør, konferensrad Chr. Otterstrøm. Åbenbart i arv fra faderen fik S0nnen betydelige tekniske evner og interesser, og han korn tidligt til at udnytte dem. Han blev student fra Schneekloth’s skole, gik officersvejen og blev i 1893 - kun 20 år garnmel - premierløjtnant i artil1eriet. Efter afgang fra officersskolen kom han til det senere Hærens tekniske korps - og snart strømmede så at sige tillidshvervene ind til ham. I 1903-04 blev han sendt til Krupp i Essen for at modtage den store leverance af nyt 75 mm feltskyts. I 1907 fik han, endnu kun premierløjtnant, stillingen som chef for vor hjemlige kanonfabrik, og i 1909 udnrevntes han til underdirektør i Korpset.

Gennem prins Chira fik han i 1909 tllbudt stillingen som ”generaltøjmester" i den siamesiske hær. Han slog til, blev udnævnt til siamesisk oberst og var midt i et betydningsfuldt arbejde med nybevæbning af den siamesiske hær, da prins Chira døde i 1915, og hans favorisering af danske var til ende. Otterstrøm drog til Kina, hvor han fik en lignende stilllng. Men året efter døde Kinas præsident og japansk indflydelse tvang Otterstrøm bort. Han vendte hjem og fik ansættelse som teknisk direktør i firmaet Nielsen & Winther. Efterkrigstidens økonomiske krise ramte også dette firma, og atter fik Otterstrøm et standsningsstød. I årene 1919-1933 var han adm. direktør for Dansk Stålindustri i Lyngby. Så korn virkningerne af Englands opgivelse af guldmøntfoden også her til landet, og Otterstrøm måtte fratræde sin direktørpost. Han overtog hvervet som militær repræsentant for det verdenskendte, svenske våbenfirma Bofors, der på det tidspunkt stod overfor ret betydelige leverancer til de danske hær. Disse var allerede påbegyndt da den 9. april 1940 kom. For 5. gang kastede skæbnen Otterstrøm ud af en gerning.

Otterstrøm var en fortrinlig teknisk begavelse med et ofte forbløffende teknisk instinkt. Var han forblevet i sin hjemlige militærtekniske livsbane, var han utvivlsomt nået vidt. Nu kom han til at stykke sig ud uden noget sted at få en på langt sigt betrygget arbejdsro. Men overalt, hvor han havde været, havde han lysende intelligens, hans store pligtfølelse og hans betydelige menneskelige egenskaber gjort sig gældende og sat sig spor.

Thi Otterstrøm var en fin karakter langt udover det sædvanlige. Udgået fra kulturhjem af den gode gamle slags og med en vågen sans for alt, hvad der var godt og værdifuldt her i livet, gik han gennem dette med rene hænder og rank ryg. Aldrig klagede han de mange gange, skæbnen gik ham imod; aldrig plagede han sine omgivelser med sine bekymringer. Med en enestående karakterstyrke vandrede han i medgang og modgang sin retlinede vej gennem tilværelsen, aftvingende alle respekt og sympati. Han var i sandhed et ædelt og godt menneske.

(C. Rye, "Ingeniøren" 29. nov.1952) R 1917

Adskillige udenlandske ordener

1 barn: Poul Aage Christian Otterstrøm, 1905

3:
Elisabeth Otterstrøm, 1881-1967

Født 5. maj 1881 på Frederiksberg, død 10. februar 1967 på Frederiksberg

Gift 1. oktober 1901, Frederiksberg, med sparekassebestyrer Georg Karl Henrik Bohr, født 2. april 1873 på Frederiksberg; forældre skoleinspektør Peter Georg Bohr og Ottilia Westrup.

Ingen børn
 
 
Agnete Marie Elisabeth Otterstrøm
Agnete Marie Elisabeth Otterstrøm


Carl Aage Christian Otterstrøm
Carl Aage Christian Otterstrøm


Elisabeth Otterstrøm
Elisabeth Otterstrøm