4. generation i Danmark      
  5. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
  5. generation
   
Børn af Cathinca Marie
Børn af Hans Jørgen
Børn af Henrik Johan
Børn af Francisca Augusta
Børn af Christian
Børn af Marinus
Børn af Emma
Børn af Carl Erasmi
Børn af Cornelia
5. generation i Sverige
 
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Børn af Marinus Otterstrøm og Ida Dorothea Voldby

1:
Elisabeth Otterstrøm, 1866-1867

Født 9. nov. 1866, død 10. febr. 1867

2:
Engeline Marie Agnete Otterstrøm, 1866 – 1866

Født 9. nov. 1866, død 19. dec. 1866

3:
Viggo Theodor Voldby Otterstrøm,1868 - 1935

Født 13. febr. 1868, død 31. maj 1935 i Rindsholm (begr. Solbjerg)
Stationsforstander

Gift 1. gang 1891 med Olga Hulda Jenny Fick, født 22. novo 1869, død 3. maj 1894 (begr. Solbjerg); forældre grosserer Fick og ?

1 barn:
Ada Otterstrøm (1894)

Gift 2. gang 1895 med Astrid Bøggild, født 23. sept. 1872, død 29. juni 1955 i (begr. Solbjerg). Ægteskabet opløst 1917.

1 barn:
Agnes Otterstrøm (1897)

Gift 3. gang 1917 med Maren Kirstine Nielsen, født 5. maj 1887, død1927 (begr. Tømmerup v. Kalundborg).

Ingen børn i 3. ægteskab.

Viggo Otterstrøm begyndte sin tjeneste ved Statsbanerne i 1885 og tjente sig op gennem graderne, til han i 1914 overtog ledelsen af Rindsholm station ved Viborg. Under de travle krigsår 1914-18 gjorde han god fyldest og blev husket som en myndig og dygtig, men samtidig hjælpsom, embedsmand.

1920 blev han forflyttet til Vemb som stationsforstander. Han tog - pa grund af svagelighed - sin afsked i 1930. Sine sidste år levede han i Rindsholm.