Christian Erasmi og søskende      
  3. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
   
Christian Erasmi (1)
Marie Kirstine
Christian Erasmi (2)
Sophie Eleonora
Anna Christine
Carl Ferdinand
Henrik Julius
Julie Henriette
Slægten i Sverige
 
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Marie Kirstine Otterstrøm, 1793-1854
Født 6. juli 1793 i København, død 28. december 1854 i København.
Institutbestyrerinde

Omkring århundredets midte drev hun en velrennommeret pigeskole med tilhørende pensionat. Hendes søstre, Anna og Julie assisterede hende ved skolen, som blev ophævet ved hendes død. Hun havde da bopæl i Gammelstrand nr. 134. Boets effekter (173 rdl.) blev overtaget af søsteren Julie.