Christian Erasmi og søskende      
  3. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
   
Christian Erasmi (1)
Marie Kirstine
Christian Erasmi (2)
Sophie Eleonora
Anna Christine
Carl Ferdinand
Henrik Julius
Julie Henriette
Slægten i Sverige
 
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Sophie Eleonora Otterstrøm, 1798-1860
Født 15. november 1798 i København, død 23. oktober 1860 i Göteborg

Gift 10. juli 1818 i Lund med sin fætter Sven Otterström, født 2. april 1796 i Lund, død 4. dec. 1870 i Göteborg. (Hans forældre er nævnt i note s. 26 om Aage Otterstrøms svenske afstamning). 8 børn, som har ført slægten videre i Sverige.

8 børn: Emma Petronella Otterström (1820), Julia Benedicta Otterström-Danielsson (1822), Nils Julius Otterström (1824), Augusta Caroline Otterström (1828), Christian Edvard Leopold Otterström (1831), Gustaf Alfred Otterström (1832), August Wilhelm Edvard Otterström (1835) og Hilma Wilhelmina Otterström (1839).

Sven Otterstrøm boede i 1837 i Lund, men senere byggede han Svenshög i Stangby uden for Lund. De sidste år tilbragte Sven og Sophie O. i Göteborg. Sven var en dygtig snedkermester, og han blev en formuende mand.

Efterkommere, familien Häthen i Malmø, opbevarer endnu (1962) fotografier og breve til og fra Sophie og Sven. Brevene vidner om en tæt kontakt mellem den svenske og den danske gren af familien langt op i århundredet. I familiens eje er nogle prægtige møbler, som er fremstillet på Sven Otterstrøms værksted.