Christian Erasmi og søskende      
  3. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
   
Christian Erasmi (1)
Marie Kirstine
Christian Erasmi (2)
Sophie Eleonora
Anna Christine
Carl Ferdinand
Henrik Julius
Julie Henriette
Slægten i Sverige
 
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Anna Christine Otterstrøm, 1801-1884
Født 5. juli 1801 i København, død 30. april 1884 sammesteds.
Ugift

I sine unge år hjalp hun sin far i Skomagerværkstedet (nådlede), og efter at det var ophørt tog hun del i søsteren Maries pigeskole. Omkring 1850 boede hun sammen med søsteren Julie i Møntergade 55.

Efter pigeskolens ophør fik hun i 1855 fribolig i Soldins stiftelse* i Skindergade, ogsa kaldet "Trøstens Bolig". L.N. Hvidt, nationalbankdirektør og broderens foresatte, var formand for legatudvalget Fra 1863 fik søsteren Julie også plads i stiftelsen, og de to søstre boede til deres død sammen i fælleseje.

Hun døde 82 år gammel, uformuende.

 
 
 
 
 

* Om Soldins stiftelse og Anna Otterstrøms optagelse: se under 3-8 Julie Otterstrøm