Christian Erasmi og søskende      
  3. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
   
Christian Erasmi (1)
Marie Kirstine
Christian Erasmi (2)
Sophie Eleonora
Anna Christine
Carl Ferdinand
Henrik Julius
Julie Henriette
Slægten i Sverige
 
  4. generation
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Carl Ferdinand Otterstrøm, 1804-1836
Født 13. februar 1804 i København, død 21. februar 1836 i København
Ugift

Som dreng boede han i København, men fra 1819 til 1827 var han i Sverige hvor han blev snedker. 1827 vendte han tilbage til København, og blev underofficer ved Kongens Regiment. 1830 degraderet til menig (på grund af absentation) og kom til de vestindiske tropper. Hjemvendt fra Christiansted 1833. 1834 idømt 2 års straf og indsat i Forbedringshuset, hvor han imidlertid døde pa sygeafdelingen.

Skifteprotokollen opregner hans få ejendele: en blå lærredsskjorte, en grøn kasket, en blå klædesvest og et gammelt gulligt tørklæde. Tingene blev solgt på auktion for 1 mark 12 skilling. Blandt de personlige oplysninger findes et signalement: Middel af vækst, sort hår, brune øjne, blegagtig ansigtsfarve.