FORTALTE OG NEDSKREVNE VINTEREN 1924
Moder
       
  Forord  
  Slægten  
  Gjøl  
  Hvorslev  
  Otterstrøms i Aarhus  
  Uth  
  Hvilsted  
  Nordby  
  Thyrsted  
  Epilog  
       
       
  På min Opfordring skrev Moder disse fordringsløse Erindringer ned, hovedsagelig i Vinteren 1921, da hun var 82 Aar gammel. Naar hun under mine jævnlige Besøg fortalte mig noget fra sin  Ungdom, hva hun gjorde med Glæde, bad jeg hende skrive det op, hva hun lovede under nogen Protest. Men når jeg kom næste gang, havde Moder gerne en Lap Papir med Beskrivelsen; den gav Anledning til yderligere Spørgsmål og deraf følgende Tilføjelser, og efterhaanden blev Papirdyngen anselig. Til sidst gikk Moder ind på at afskrive det hele saa nogenlunde i Orden, og denne Afskrift – ordnet en smule mer for Sammenhængens skyld – gengives her på Tryk uden nævneværdige Rettelser i Udtryksmaade eller Stavemåde; thi paa saa mange Maader kommer hele Skildringens Præg af oprindelig at være fortalt frem gennem Stilens Egenarthed. Vi der har hørt Moder med det hyggelige rynkede Ansikt fortælle om de gamle Dage, medens hennes flittige Hænder syslede med Hækletøjet og de kærlige Øjne kiggede over brillerne – vi mærker hendes Nærhed gennem hendes Beretning, og vore Børn igjen vil lære at elske og agte deres Bestemoders Minde derigennem.

- Carl Vilhelm

 

 

 

 

 

 
NOTEHENVISNINGER angivet med tal er de originale fra C.V. Otterstrøms bog. Dog er henvisninger til slægtstavlen endret til sider i mit slægtstræ. Noter uden talangivelse, samt alle foto er sat ind af undertegnede.

04.01.2009
Henrik Otterstrøm

CV Otterstr¯m
Carl Vilhem Teodor Ottertstrøm, født 23 januar 1881 i Nordby på Samsø, død 27 maj 1962 i Virum. Magister i zoologi, fiskeribiolog.

Moders Ertindringer
Moders Erindringer blev udgivet af CV Otterstrøm i 1928. Bogen er sat med gotiske bogstaver.